SinZin

SinZin

Alles sterft en vervormd
Valt uiteen en vormt opnieuw
Door toeval of geluk
onstaat iets nieuws of meer
van wat er al is
Op dezelfde plek of waar ook
maar, het een kans krijgt

Je valt uiteen in duizend delen
net als velen voor jou deden
Verspreiden stukjes overal zich
Wat blijft is een herinnering
misschien een boek of schilderij
Een idee dat doorgroeit tot
een religie of andere leugen

Hoopgevend aan wat troosteloos
verloren is voor nu en altijd
Je deeltjes hebben eeuwig leven
Waren, zijn en blijven,
maar heel kort als jóu vorm gekregen