Kind van de Zon

Ik loop mijn weg, soms alleen maar vaker met anderen
Deze anderen zijn een genot maar soms ook lijden
Soms lijd ik door anderen waar ik eens genot aan beleefde.
Maar nu ben ik vrij van het lijden, want ik hunker niet,

Niet naar bezit, niet naar het leven en niet naar de dood.
Ik geef wat ik heb, meer kun je niet verwachten. Ik geef gul.
Uit liefde. Vanochtend gaf ik een onbekende waar ik een
kamer mee deelde het besef en de zegen van de keuze.

Ik verwacht niets maar koester wat ik krijg. Veel of weinig.
Ik ben zoals ik ben, niet perfect maar altijd oprecht en
als ik mensen pijn doe is dat omdat ik het niet besef.
Ik geniet niet van de pijn van anderen. Vergeef me dus.

Soms gaan mensen hun eigen weg, lopen we niet meer op
Soms stuur ik mensen weg omdat hun schaduw te zwaar
op mijn pad schijnt. Ik ben een kind van de zon en heb
haar stralen nodig. Als ik afscheid neem is dat voor nu.

Nooit voor eeuwig. Ik houd van mensen.